วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

อัตราค่าไม้แบบเช่า ร้านบีดีเฮาส์ไม่แบบให้เช่า

อัตราค่าเช่าไม้แบบ ร้านบีดีเฮาส์ไม้แบบเช่า

ติดกับร้านอาหารบีดี กุ้งเผา อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
โทร. 081-8815682 , 083-3257414

ไม่แบบให้เช่า


ร้านบีดีเฮาส์ไม้แบบเช่า ไม้แบบให้เช่าที่แรกและที่เดียวในจังหวัดน่าน
ติดกับร้านอาหารบีดี กุ้งเผา
ถนนน่าน – พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
บริหารงานโดย อ.บันฑิต ทองคำ
โทร
081-8815682 , 083-3257414